yılan ısırması

Rüyada yılan ısırdığını görmek neye delalet eder.

Yılan ısırması kötü söz işitmeye, haram kazanc elde etmeye işarettir. Birini ısırarak, ısırdığı yerden kan çıktığını görmek, zararı görülecek kin ve nefret olarak yorumlanır. Yılanın ısırdığı yerden et parçasır kopardığını görmek kazanca. Yılan veya herhangi bir hayvan tarafından ısırılmak meşakkat ve sıkıntıya delalet eder.

Y kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 24 yorum

kaka

Rüyada kaka görmek

Rüyada pislik görmek, pislikle oynamak, haram yoldan elinize mal veya para geçecegine; at veya diger hayvan pislikleri görmek, kisa bir yolculuga çikacaginiza; pisligin bir yerinize bulastigini görmek, manasiz ve faydasiz islerle zaman harcadiginiza delalet eder.

K kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 4 yorum

atlet

Rüyada alet görmek

Eğer rüyada görülen atlet, iç çamaşırı olarak giyilen atlet ise, kişinin mahrem olan sırlarına delalet eder. Temiz atlet latif hatıralara ve bunlara hürmete, Kirli atlet, unutulmak istenen hatıralara ve evdeki huzursuzluklara delalet eder.

Yahut

Rüyada görülen, sporcu olan atlet ise ; kısa mesafe ko?usu günün ve ?artların gerektirdi?i tedbirleri almaya ya da kısa süreli tatile, Uzun ko?u, insanı kötürüm eden ve ula??lmayacak uzun emellere delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Ko?mak.)

A kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

öpücük

Rüyada öpücük görmek

Öpüşme rüyaları a?kla, flörtle ve izdivaçla ilgili rüyalardır. İnsanın rüyada sevgilisini öpmesi, onunla kuracağı yuvada mesut yaşayacağını; insanın rüyada karısını veya kocasını öpmesi ev içinde kavgasız yaşayacağınızı gösterir. Rüyada bir yabancıyı öpmek, hislerinizden emin olmadığınıza ve sevgilinizi birden bire başkasırna tercih etme ihtimalinin olduğuna işarettir. Öpüsme rüyalari askla, flörtle ve izdivaçla ilgili rüyalardir. Insanin rüyada sevgilisini öpmesi, onunla kuracagi yuvada mesut yasiyacagini; insanin rüyada karisini veya kocasini öpmesi ev içinde kavgasiz yasayacaginizi gösterir. Rüyada bir yabanciyi öpmek, hislerinizden emin olmadiginiza ve sevgilinizi birden bire baskasina tercih etme ihtimalinin olduğuna işarettir.

O-Ö kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Örtünmek

Rüyada örtünmek

Rüyada insanin elbise v.s. gibi seylerle örtündügünü görmesi, rizik taleb etmedeki sevincine ve onun için hasil olacak yüksek makarna işarettir.

O-Ö kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | 1 yorum

özür dilemek

Rüyada özür dilemek

Hatalı yol ve yöntemlerden uzak durmaya, fazilet ve meziyete, hürmet ve saygınlığa erişmeye delalet eder.Kavga ettiğiniz bir kişiyle barışacaksırnız. Kavgalı olduğunuz biriyle barışacaksırnız. Kavgalı olduğunuz biriyle barışacaksırnız.

O-Ö kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ölü, ölüm

Rüyada ölüm görmek veya rüyada ölü görmek nedir?

Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye, Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa, Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasırna, Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe, Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye, Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye, Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye, Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate, bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir nitne çıkarmaya, Ölü ardından üzüntüyle – sesli de olsa- a?lad???nı görmek sevinç ve sürura, Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere, Ölerek toprak zeminde çıplak kald???nı görmek yoksulluğa, bir yata??n üzerinde kendini böyle görmek dünyasırnın iyileşmesine, bir sedir üzerinde ölüp çıplak kald???nı görmek şeref ve rütbeye, Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldü?ünü fakat defnedilmedi?ini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye, defnedilmi? ise dünyanın kendisine galip gelmesine; Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasırna yahut yıkılmasırna, Ölüp de defnedildi?ini görmek tövbe etmeden vefata, öldüğü halde dirildi?ini görmek tövbe etmeye, Öldüğü halde ya?ad???nı görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye, Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur ya?mamasırna, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara, Hanımının ölüp tekrar dirildi?ini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye, Kadınların vefatı çocukların ölümüne, çocukların ölümü kadınların vefat etmesine, Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun ?ehidlik makamı olduğuna, Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya, Ölüyü, mutad olan ?eklin dışında yüklendi?ini görmek haram mala, Ölü ta??d???nı görmek devlete hizmet etmeye, Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna, Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdi?ini görmek, bu haberin aynen çıkmasırna; ölü geçmişte olmkayan bir şeyi haber vermi? ise bu rüyanın geçersiz olmasırna, Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna, Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna; siyahve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine, Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve i?ine, görü? ve düşüncesine uymaya, Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasırna, Uzaktaki yahut kaybolmu? birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna, O?lunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya, kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe, Erkek karde?inin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya, Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla eri?ilecek hayra, Ölüyü yedi?ini görmek uzun ömre, Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalıla?masırna, Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa, Ölüyü diriltti?ini görmek birinin hidayetene vesile olmaya, Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun ada?? yahut yanda?? olan birinin yefat etmesine, Ölünün bir yerinden ?ikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna, Ölüye bir şey vermek – eğer ölü bunu alm?? ise- mal veya dünyal???na gelecek zarara, Ölünün yenecek bir ?ey vermesi ummad??? yerden rızka nail olmaya, Ölünün elini tuttu?unu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine, Ölü bir kimseyle konuşmak uzun ömre, Tanıd??? bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye, tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyal???n gelmesine, Ölü ile cins” münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye, Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir i? i?ledi?ine, Ölmüş birini dövmek – eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybetti?i şeyi bulmasırna, Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- ?slâmla şereflenmeye, Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna, Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder.

(Ayrıca bakınız: Öldürmek, Ölünün Yıkanmasır, Kefen, Mezar / Mezarlık.)

O-Ö kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 17 yorum

ölü gömmek

Rüyada ölü gömmek, hapislik, fakirlik, sıkıntı ve işlerinizin ters gideceğine işarettir. Rüyada ölü gömmek hayra alamet değildir.

O-Ö kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 5 yorum

Mandıra

Rüyada mandıra görmek işleri yönetmeye yahut bir işe memur tayin edilmeye işaret eder.

Rüyada mandıra görmek, çok mal veya büyük miktarda para ile ifade olunur. Rüyasinda bir mandiranin sahibi oldugunu görmek, çok büyük bir mirasa konacagina işarettir. Bir Çiftlikte bulunup, mandira hayvanlarinin tümünü satin almak istedigini gören, beklemedigi bir mevkie ve büyük bir kismete nail olur. Bir başka rivayete görede: Rüyada mandira görmek, isleri idare etmeye ve bir ise memur tayin olunmaya işarettir.

M kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Mala

Rüyada mala görmek

Rüyada mala görmek çalışmaya işaret eder. Rüyada mala ile evinizde bazı tamirat yaptığınızı görmek, elinizdeki isleri bitirmek için gece gündüz çalistiginizi, hatta bunlarin bir kismini da evinize getirerek, esinizin karsi koymasina ragmen, çalistiginizi gösterir.

M kategorisine gönderildi | Yorum bırakın