kabede dua

?erlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kuran ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve mürşide yahut cennete, Kabe de namaz kılmak yönetimden iyilik görmeye, dü?marının ?errinden emin olmaya, Kabeye bakmak esenlik ve huzura, Onun bir duvarının yıkıld???nı görmek dini bir önderin vefatına, Kabeyi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gere?ini yerine getirmeye, Kabede yan?? ve uygunsuz bir i? yaptığını görmek sünnetlere aykırı hareket etmeye, Kabenin kendi evine yahut başka yere geld???nı görmek o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, Onun harap olduğunu görmek namazı terk etmeye yahut tad?l-i erkana uymaksızın namaz kılmaya, Kabeye doğru yöneld???nı görmek din ve dünyasını ?slah ile hayra ve esenliğe ula?maya, Kabe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. (Kabenin Altınolu?u için Bakınız; Oluk.)

Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir zaman ba?layacaktır. Çok iyi bir rüyadır.

Rüyada Kabeyi görmek devlet ba?kani, devlet büyükleri, hakim, evlenmek, Kabeyi ziyaret etmekle yorumlanır. Kabenin içinde namaz kıld???nı gören, devlet büyüklerinden biri” ne yakın olur. Düsmanindan kurtulur. Kabeye gird???nı görmek, bir devlet büyü?ünün makamina girmekle yorumlanır. Kabeden bir haber ald???nı görmek, hükümetten isine dair bir haber alacağına, Kabenin duvarlarından birinin yıkılm?? olduğunu görmek. devlet büyüklerinden birisinin ölümüne delalet eder. Kabeden bir şey çald???nı görmek, haram bir i? işlemeye; Kabeye doğru yürümek. dininin kuvvetine; Kabenin üstünde namaz kıld???nı gör-mek. Islamiyetten uzaklasti??na, Kabeyi çi?nedi?ini görmek, sünnet-i seniyyeye karşı olmaya; gökten meleklerin inip Kabeyi başka bir yere ta??dıklarını görmek, o beldede asayi?in düzgün olacağına, Kabeyi pis görmek farzlari terk ettiğine işarettir. Abdulgani Nablusiye göre: Rüyada Hacer-i Esvedi mesh etmek (eliyle oksamak) Hicaz halkından veya Peygamberimiz (SAV) Efendimizden olan bir zata uymaya (iktiba etmeye) delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Kabeyi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye işarettir. Bazen rüyada Kabeyi görmek, rüya sahibinin Beytullaha gireceğine işarettir. Rüyada Kabeyi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir serden sakinir. Bir kimse Kabede namaz kıld???nı görse, bir reisten veya imamdan kuvvet alır. Düsman ?errinden emin olur ve hayra eri?ir. Rüyada Kabeye giren kimse halifenin huzuruna çıkar, oradan bir şey ald???nı gören kimse halifeden bir şey alır. Kabenin duvarlarından bir duvarin yıkıld???nı görse, devlet reisinin ölece?ine işarettir. Bir kimsenin rüyada, Kabeye varip orada hac ile alakali bir şey yapmasır, o kimsenin Allah (C.C.)in farzlarından emretti?i ?eye veya kefareti yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine işarettir. Rüyada Kabeye bakmak korktugundan emin olmaya işarettir. Bir kimse rüyada Mekkede bir vazifeye memur edilse devlet reisinin işleriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir. Rüyada Kabeden bir nar çald???nı gören kimse, dinini islah eder. Mekkede ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarıni gören kimse, şehitolarak ölür. Bir kimse rüyada Kabede abdest bozdu?unu görse, halifeye isabet edecek bir musibete işarettir. Rüyada Kabenin kendi evinde olduğunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasında söhret bulur. Ancak Kabenin şeklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiç bir hayır yoktur. Kendi evinin Kabe olduğunu görse. Kabe Müslümanların önderi, o kimse de onun maiyetinde bulunur. Bir kimse, Kabenin üzerinde namaz kıld???nı görse, irtidat eder. Hatmi serife girip, Kabe üzerinde namaz kıld???nı gören kimse inam(nimetleri), ihsan ve rütbeye eri?ir. Mezhebinin kötü dedigi ve sünnete muhalif hareket etmesiyle beraber tahsildarlik yapar. Kabede bir hata i?ledi?ini gören kimse. Resülullah (S.A.V.)in Sünnet-i Seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kimselerin yoluna girer. Bir kimse rüyada Meleklerin, gökten inip ve Kabeyi temelinden kaldirip bir sehre koyduklarıni görse, o yerde bir fitnenin çıkmasırna, Müslümanların önderinin o şehirde bulunmasırna işaret eder. Bir kimse Kabenin harap olduğunu görse, namazini terk eder. Bir kimse, Kabeyi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptığını görse, o kimsenin yapt??? vazife miktarinca dinin salahina işarettir. Bir kimse, Kabeye yönelmis olduğunu görse, din ve dünyasini islah edecek bir şeye yöneleceğine veya bazı işlere karismak üzere sultanin bulunduğu tarafa yönelmek üzere bulunduğunu işarettir. Bir kimsenin kendisini Sünnet-i Seniyyenin aksine olarak hac: vazifelerinden bazı seyleri noksan yaptığını görmesi o kimsenin namazinda kibleyi degistirdigi gibi dinini de degistirece?ine işarettir. Kabe namaza da işarettir. Çünkü Kabe, namaz kılanların k?blesidir. Kabe mescit ve camiye de işarettir. Çünkü Kabe, Allahin evidir. Kabe Islam, Kuran. Sünnet. Mushaf-i Serif, alim baba, Seyyid, koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erisilecek kimselere işarettir. Bazen Kabe, Cennete işarettir. Çünkü Kabe Allahin evidir. Cennet de Allahin evidir. Cennete kavuşmak k ise, ancak Kabeye yönelmekle mümkün olur. Bazen de Kabe mevsim, cemaat, sokak ve geniş mevkilere işarettir. Bir kimse rüyada Kabenin kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin olduğu devletine veya bildi?i ilmine ya da yapt??? bir amelinden dolayı insanların ona ko?up ziyaretine gideceğine ve kap?sırnın kalabalık olacağına işarettir.

Bu yazı K kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir